TV-aksjon 2018

MOT-ungdom og formannskap i godt samarbeid med årets ringeaksjon til bedriftene

MOT-ungdommen fra Hemne Videregående skole arrangerte i går, torsdag 18.10. MOT-joggen. Dette for å skape blest om årets TV-aksjon der innsamlede midler går til Kirkens Bymisjon. Elevene konkurrerer med Guri Kunna Videregående skole på Hitra om hvem som samler inn flest midler til formålet.

 I tillegg ligger budskapet til Kirkens Bymisjon "Mindre alene sammen" tett opp til MOT-ungdommens arbeid for inkludering og felleskap i skolen. 

Samarbeidet førte til rekordstor oppslutning fra bedriftene som til nå har bidratt til aksjonen med 86 650 kr. 

Til sammenligning bidro næringslivet i fjor med 63 512 kr. 

Stor takk til ungdommen, bedriftene og formannskapet!

2019 © Hemne frivilligsentral