Trøndelags fylkeskommunes frivillighetspris

Finnes det en person, forening, gruppe eller organisasjon som fortjener å bli satt pris på for sin innsats innenfor frivillighetsfeltet og derfor bør være kandidat til denne nyopprettde prisen? I så fall ikke nøl med å nominere! Nomineringsfristen er satt til 26. oktober.

Kjenner du noen som fortjener å bli satt pris på for sin innsats innen frivillighetsfeltet? Nominer din kandidat innen 26.oktober!

Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris har som formål å motivere, synliggjøre og verdsette frivilligheten i fylket.

  • Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe i Trøndelag, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.
  • Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.
  • Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
  • Prisen kan gis på grunnlag av en persons, lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Prisen er på 25.000 kroner. 

Nominer din kandidat her

Frist for nominering er 26.oktober! 

2019 © Hemne frivilligsentral