Mandag 30 Desember
kl. 10:30 - 12:30 Strikkekaffe Peisestua, Helsesenteret
Strikkeglade samles i stua på Trygdepensjonatet ved Hemne Helsesenter hver mandag. Kaffe og kaker

Senteret stiller med kaffe, kaker og strikketøy mens Frivilligsentralen stiller med frivillige som bistår som vertskap. 

2019 © Hemne frivilligsentral