Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om hvordan Hemne Frivilligsentral samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Innledning

I Hemne Frivilligsentral er vi opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen informerer vi om hvordan vi innhenter, oppbevarer og bruker personopplysninger. Vårt mål er å være helt åpne om de data vi samler inn og gi deg forståelse for hvordan disse dataene brukes og evt. deles.

Hvilke opplysninger vi samler inn og behandler

Informasjon om våre frivillige

Alle frivillige registreres i vårt datasystem. Her ligger følgende informasjon:

 • Navn, fødselsdato, adresse, telefon, e-post, bilde
 • Hvilke aktiviteter den frivillige er med i
 • Hvilke oppdrag den frivillige deltar på

Frivillige som ønsker det, får tilgang til å logge inn på systemet, og har da tilgang til å se kontaktopplysninger om de andre frivillige. Dette er gjort for å forenkle kontakten mellom de frivillige.

Vi sørger for at alle våre frivillige underskriver taushetserklæring og innehenter politiattest for de som skal arbeide med barn og ungdom. I vårt system lagrer vi informasjon om taushetserklæring og politiattest.

Informasjon om våre brukere

Vi har kontakt med mange som våre frivillige eller ansatte hjelper med ulike ting. Vi har ikke register over brukere som får tjenester fra frivilligsentralen. Når det tildeles oppdrag, får den frivillige informasjon om brukerens navn og adresse.

Informasjon om de som kjøper billetter

Frivilligsentralen har ansvar for billettsystemet som brukes i Hemne, og drifter dette i samarbeid med Hemne kommune. For de som kjøper på nettet eller med appen, lagres følgende:

 • Navn, e-post
 • En kan lagre kortinformasjon hvis brukeren ønsker
 • Hvilken forestilling det er kjøpt billetter til

Informasjon om de som besøker nettsidene våre

For de som besøker våre nettsider, samler vi inn bruksdata for å kunne tilpasse sidene best mulig. Vi benytter Google Analytics til å måle bruken av nettsidene. IP-adressen anonymiseres ved at vi sletter den siste siffergruppen. All kommunikasjon foregår over sikker forbindelse med https.

Informasjon om de vi er i kontakt med

Vi lagrer ofte telefonnummer og e-post på de vi er i kontakt med. Når det gjelder e-post, tar vi vare på inn- og utgående e-poster for arkivbehov. Vi har ikke noe sentralbord, men bruker en mobiltelefon som hovednummer. Her lagres logg over inn- og utgående samtaler.

Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler informasjon om brukere til frivillige der vi mener det er nødvendig. Ellers deler vi ikke personopplysninger med noen utenfor frivilligsentralen.

Dine rettigheter

Personer som har personopplysninger hos Hemne Frivilligsentral kan be om følgende:

 • Få tilgang til personopplysninger vi har om vedkommende
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Gi ut personopplysninger på et maskinlesbart format og anmode om å overføre data til en annen virksomhet

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette. Kontaktinformasjon står nederst i erklæringen.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, er det fint om du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

Kontaktinformasjon

 • Hemne Frivilligsentral
 • Org.nr: 996 760 472
 • Kontaktpersoner
  • Marte Bugten, daglig leder
  • Svein Waade, styreleder
 • Telefon: 971 96 302
 • E-post: post@hemnewis.no.frivilligsentral.no
 • Adresse: Øragata 16, 7201 Kyrksæterøra
 • Åpningstider: 10-14 (hverdager)
2019 © Hemne frivilligsentral