Om sentralen

Her finner du litt informasjon og stikkord om Hemne Frivilligsentral.

Kontaktinformasjon

De frivillige

 • Vi har rundt 90 frivillige ved sentralen
 • De frivillige deltar i faste aktviteter eller kontaktes ved behov
 • Det skal være enkelt å bli med som frivillig og helt greit å melde seg av
 • De frivillige skal ikke ha utgifter, og vi dekker derfor kr. 3,00 pr. kilometer ved bruk av egen bil
 • De frivillige har tilgang til vårt internsystem for å føre timer/kilometer og få informasjon
 • De frivillige signerer på en avtale samt taushetserklæring
 • Alle frivillige som arbeider med unge, har framvist politiattest

Eierskap

 • Hemne Frivilligsentral eies av alle lag og foreninger i Hemne kommune
 • Alle som er medlem i et lag/forening i Hemne eller frivillig ved sentralen kan være med på årsmøtet og er valgbar til styret
 • Årsmøtet er sentralens øverste myndighet

Samarbeidspartnere

 • Enhet for kultur og fritid er vår kontakt i Hemne kommune
 • Vi samarbeider mye med Pleie og omsorg og de ulike tjenestene der
 • Forøvrig samarbeider vi med lag og foreninger, skolene i Hemne, NAV og andre

Litt statistikk

 • Det ble i systemet vårt registrert over 5.000 frivillig-timer i 2017. Antar at riktig tall er rundt 7.000 timer
 • Det ble i systemet vårt registrert nesten 50.000 kjørte km i 2017. Antar at riktig tall er rundt 70.000 km (nesten to ganger rundt jorda)
 • Det ble utbetalt 135.000,- i kjøregodtgjøring til frivillige i 2017
 • Det ble registrert timer på mer enn 60 frivillige i 2017. Det riktige tallet er kanskje rundt 70.
 • Sentralen solgte billetter for andre til en verdi av ca en million kroner i 2017
 • Det er registrert over 120 utlån av sentralens lokaler i 2017. Tallet er trolig over 200.

Registrerte timer av frivillige ed sentralen

Økonomi

 • Frivilligsentralen får tilskudd fra Hemne kommune til lønn og drift av sentralen
 • Hemne kommune mottar rammeoverføring fra staten som dekker rundt halvparten av det kommunale tilskuddet
 • Sentralen mottar noe gavemidler som dekker resterende kostnader
 • Sentralens inntekter og utgifter lå på ca en mill i 2017 og med et overskudd på 28.000,-

Ansatte

 • Marte Bugten, daglig leder 

Styret

Sittende styre ble valgt på årsmøtet 08.03.2018:

 • Svein Waade, styreleder (1 år)
 • Torill Liabø, styremedlem (2 år)
 • Ingrid Tølche, styremedlem (2 år)
 • Gunn-Hilde Opsal, styremedlem (1 år)
 • Ida Lernes Hansen, styremedlem (1 år)
 • Knut Volden,  1. vara (1. år)
 • Jahn Pedersen, 2. vara (1 år)
 • Brit Andøl, 3. vara (1 år)

Valgkomite

Sittende valgkomite ble valgt på årsmøtet 08.03.2018:

 • Solveig Vaagan, leder (1 år)
 • Tove Spjøtvold (2 år)
 • Odd Ivar Andøl (3 år)

Historikk

 • 2011: Sentralen startet på høsten med Bill Iversen som daglig leder
 • 2012: Daglig leder sier opp og driften legges ned på sommeren
 • 2012: Driften starter opp igjen i desember med Svein Waade som styreleder og daglig leder
 • 2013: Marte Bugten ansettes som daglig leder
2019 © Hemne frivilligsentral