Bruk våre lokaler

Lag og foreninger kan låne frivilligsentralen gratis. Her er litt informasjon til de som vil benytte tilbudet.

Diverse info

 • Pris: Alle lag og foreninger i Hemne kan fritt benytte sentralens lokaler. Det er fint hvis dere legge noen kroner i skåla. Det går til å dekke husleie, renhold, utstyr og varer. Bedrifter og private betaler leie. Kontakt sentralen for pris.
 • Bestilling: Kontakt sentralen i åpningstiden eller send e-post til post@hemne.frivilliigsentral.no. Dersom det er ledig settes aktiviteten opp i kalenderen. Oppdatert kalender ligger på nettsidene til sentralen under Virksomhet - Lokaler.
 • Nøkkel kan hentes på sentralen i åpningstiden 1-2 arbeidsdager før arrangementet. Etter arrangementet legges nøkkelen i postkassen på utsiden av døren.
 • Internett: Velg trådløst nett: "Frivilligsentralen". Passord: "frivillig"

Lokaler skisse

Lys (markert med runde kryss på tegningen)

 • Kjøkken: Lysbryter på veggen til høyre for kjøkkenbenken
 • Gangen: Lysbryter på veggen til høyre for toalettet
 • Stua: Lysbryter til høyre for lerretet, dimmebryter i hjørne ved skyvedøra

Datamaskin/videokanon

 1. Slå på kanonen: Trykk forsikig på av/på-knappen på selve videokanonen i taket
 2. Slå på PC: Rør på mus eller trykk mellomrom på tastaturet for å slå på maskinen
 3. Ikke slå av maskinen - den slår seg av selv etter en times tid
 4. Slå av kanon: Trykk forsiktig på av/på-knappen to ganger

Ferdig

 • Sett inn kopper i oppvaskmaskinen, trekk ut kontakter fra kaffetrakter og vannkoker
 • Rydd opp og forlat lokalet slik du fant det. Lås og legg nøkkelen i postkassen på utsiden.

Hemne Frivilligsentral, 11.04.2013

2019 © Hemne frivilligsentral