Middagslevering

Vi kjører varm middag fra helsesenteret til de som trenger hver dag året rundt.

Hver dag året rundt har vi frivillige som kjører ut varm middag til personer som har fått vedtak på dette fra kommunen. Dette er et arbeid som oppleves veldig meningsfylt for de frivillige. Noen går i fast turnus mens andre bidrar som supervikarer. Har du lyst til å bidra så ring oss på telefonnr:  971 96 302 

2019 © Hemne frivilligsentral